ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2019

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,273
UNLEADED 95 BIO 1.145,994 1.145,495
UNLEADED 100 BIO 1.215,974 1.216,359
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 960,362 959,305
HEATING GASOIL 888,786 887,636
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 811,937 814,245
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 427,924 423,998
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 488,224 484,298
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,499 610,131
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 463,907 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 417,824 416,665
Fuel Oil No 380 1%S 400,505 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,860 -
KERO SPECIAL 576,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,610 264,460
ΒΕΑ 30/45 - 281,820
ΒΕΑ 35/40 282,970 -
ΒΕΘ 50/70 269,260 -

Comments are closed.