ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 17th, 2019:

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.211,244
UNLEADED 95 BIO 1.166,974 1.166,486
UNLEADED 100 BIO 1.237,055 1.237,472
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,486 980,448
HEATING GASOIL 908,455 907,326
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 823,948 826,266
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 441,592 437,687
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,892 497,987
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,937 610,518
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 480,881 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 441,642 440,483
Fuel Oil No 380 1%S 424,384 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 597,560 -
KERO SPECIAL 603,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,450 291,320
ΒΕΑ 30/45 - 308,640
ΒΕΑ 35/40 309,770 -
ΒΕΘ 50/70 296,090 -