ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 18th, 2019:

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2019

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.220,010
UNLEADED 95 BIO 1.175,731 1.175,252
UNLEADED 100 BIO 1.245,894 1.246,321
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,885 985,858
HEATING GASOIL 912,828 911,709
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 831,911 834,239
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 449,311 445,416
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 509,611 505,716
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,649 620,230
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 488,101 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,403 454,263
Fuel Oil No 380 1%S 439,008 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 606,640 -
KERO SPECIAL 612,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,680 313,550
ΒΕΑ 30/45 - 330,860
ΒΕΑ 35/40 331,990 -
ΒΕΘ 50/70 318,320 -