ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 21st, 2018:

Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018

Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,714 UNLEADED LRP 1.242,436
UNLEADED 95 1.198,663 UNLEADED 95 1.197,871
UNLEADED 100 1.266,091 UNLEADED 100 1.266,141
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,825 DIΕSEL AUTO BIO 994,838
HEATING GASOIL 923,577 HEATING GASOIL 922,500
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 539,730 LPG 536,010
LPG Auto 546,980 LPG Auto 547,290
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,770
ΒΕΑ 35/40 399,340 ΒΕΑ 30/45 398,260
ΒΕΘ 50/70 386,320 -