ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 20th, 2018:

Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018

Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.202,946 UNLEADED LRP 1.243,636
UNLEADED 95 1.199,915 UNLEADED 95 1.199,081
UNLEADED 100 1.267,148 UNLEADED 100 1.267,158
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 996,842 DIΕSEL AUTO BIO 995,835
HEATING GASOIL 924,289 HEATING GASOIL 923,181
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,130 LPG 536,380
LPG Auto 547,350 LPG Auto 547,620
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,030
ΒΕΑ 35/40 398,570 ΒΕΑ 30/45 397,470
ΒΕΘ 50/70 385,590 -