ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 1st, 2018:

Παρασκευή, 1 Ιούνιος 2018

Παρασκευή, 1 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.224,678 UNLEADED LRP 1.265,378
UNLEADED 95 1.221,647 UNLEADED 95 1.220,834
UNLEADED 100 1.289,095 UNLEADED 100 1.289,116
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.021,576 DIΕSEL AUTO BIO 1.020,569
HEATING GASOIL 940,806 HEATING GASOIL 939,707
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 538,530 LPG 534,790
LPG Auto 548,850 LPG Auto 549,130
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,650
ΒΕΑ 35/40 404,150 ΒΕΑ 30/45 403,060
ΒΕΘ 50/70 391,190 -