ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 7th, 2018:

Πέμπτη, 7 Ιούνιος 2018

Πέμπτη, 7 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,634 UNLEADED LRP 1.251,355
UNLEADED 95 1.207,634 UNLEADED 95 1.206,831
UNLEADED 100 1.274,481 UNLEADED 100 1.274,511
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,825 DIΕSEL AUTO BIO 1.003,850
HEATING GASOIL 927,666 HEATING GASOIL 926,588
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 515,240 LPG 511,550
LPG Auto 526,180 LPG Auto 526,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,120
ΒΕΑ 35/40 399,490 ΒΕΑ 30/45 398,430
ΒΕΘ 50/70 386,620 -