ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 13th, 2018:

Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018

Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,298 UNLEADED LRP 1.254,019
UNLEADED 95 1.210,309 UNLEADED 95 1.209,525
UNLEADED 100 1.276,790 UNLEADED 100 1.276,831
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,500 DIΕSEL AUTO BIO 1.003,544
HEATING GASOIL 929,984 HEATING GASOIL 928,926
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,700 LPG 532,040
LPG Auto 543,620 LPG Auto 543,930
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,530
ΒΕΑ 35/40 404,780 ΒΕΑ 30/45 403,720
ΒΕΘ 50/70 391,990 -