ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 5th, 2018:

Τρίτη, 5 Ιούνιος 2018

Τρίτη, 5 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.219,685 UNLEADED LRP 1.260,426
UNLEADED 95 1.216,675 UNLEADED 95 1.215,892
UNLEADED 100 1.283,787 UNLEADED 100 1.283,847
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.016,419 DIΕSEL AUTO BIO 1.015,464
HEATING GASOIL 937,795 HEATING GASOIL 936,738
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 530,200 LPG 526,520
LPG Auto 540,930 LPG Auto 541,250
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,230
ΒΕΑ 35/40 403,630 ΒΕΑ 30/45 402,570
ΒΕΘ 50/70 390,720 -