ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 6th, 2018:

Τετάρτη, 6 Ιούνιος 2018

Τετάρτη, 6 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,688 UNLEADED LRP 1.256,368
UNLEADED 95 1.212,678 UNLEADED 95 1.211,844
UNLEADED 100 1.279,678 UNLEADED 100 1.279,688
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.011,436 DIΕSEL AUTO BIO 1.010,429
HEATING GASOIL 933,157 HEATING GASOIL 932,049
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 523,210 LPG 519,480
LPG Auto 534,120 LPG Auto 534,390
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,680 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,590
ΒΕΑ 35/40 402,010 ΒΕΑ 30/45 400,920
ΒΕΘ 50/70 389,120 -