ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 12th, 2018:

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,211,356 UNLEADED LRP 1.252,066
UNLEADED 95 1,208,376 UNLEADED 95 1.207,562
UNLEADED 100 1,274,847 UNLEADED 100 1,274,878
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1,002,150 DIΕSEL AUTO BIO 1,001,174
HEATING GASOIL 927,289 HEATING GASOIL 926,211
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 527,950 LPG 524,270
LPG Auto 536,460 LPG Auto 536,740
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,490
ΒΕΑ 35/40 403,760 ΒΕΑ 30/45 402,690
ΒΕΘ 50/70 390,970 -