ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,129,263 UNLEADED LRP 1,169,974
UNLEADED 95 1,126,264 UNLEADED 95 1,125,471
UNLEADED 100 1,191,840 UNLEADED 100 1,191,880
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,333 DIΕSEL AUTO BIO 922,367
HEATING GASOIL 716,439 HEATING GASOIL 715,361
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,640 LPG 532,300
LPG Auto 544,240 LPG Auto 545,810
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,960
ΒΕΑ 35/40 334,280 ΒΕΑ 30/45 333,210
ΒΕΘ 50/70 321,460 -

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2017

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,135,996 UNLEADED LRP 1,176,696
UNLEADED 95 1,132,986 UNLEADED 95 1,132,183
UNLEADED 100 1,198,806 UNLEADED 100 1,198,826
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,896 DIΕSEL AUTO BIO 924,920
HEATING GASOIL 718,015 HEATING GASOIL 716,937
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 546,170 LPG 543,810
LPG Auto 554,670 LPG Auto 556,240
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,690
ΒΕΑ 35/40 338,050 ΒΕΑ 30/45 336,980
ΒΕΘ 50/70 325,190 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,142,739 UNLEADED LRP 1,183,450
UNLEADED 95 1,139,719 UNLEADED 95 1,138,905
UNLEADED 100 1,205,895 UNLEADED 100 1,205,915
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,740 DIΕSEL AUTO BIO 928,753
HEATING GASOIL 721,310 HEATING GASOIL 720,221
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 555,750 LPG 553,390
LPG Auto 563,540 LPG Auto 565,120
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,110
ΒΕΑ 35/40 342,550 ΒΕΑ 30/45 341,470
ΒΕΘ 50/70 329,630 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,142,739 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,139,719 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,205,895 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,740 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 721,310 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 555,750 LPG
LPG Auto 563,540 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 342,550 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 329,630 -

ΤΡΙΤΗ 14/11/2017

ΤΡΙΤΗ 14/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,089 UNLEADED LRP 1,188,789
UNLEADED 95 1,145,058 UNLEADED 95 1,144,234
UNLEADED 100 1,211,499 UNLEADED 100 1,211,519
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 933,188 DIΕSEL AUTO BIO 932,191
HEATING GASOIL 724,198 HEATING GASOIL 723,100
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,150 LPG 558,770
LPG Auto 568,380 LPG Auto 569,960
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 330,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,030
ΒΕΑ 35/40 346,530 ΒΕΑ 30/45 345,440
ΒΕΘ 50/70 333,570 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,149,716 UNLEADED LRP 1.190,426
UNLEADED 95 1,146,685 UNLEADED 95 1.145,871
UNLEADED 100 1,213,268 UNLEADED 100 1.213,308
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 933,981 DIΕSEL AUTO BIO 932,984
HEATING GASOIL 724,452 HEATING GASOIL 723,365
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,580 LPG 559,200
LPG Auto 568,560 LPG Auto 570,150
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 330,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,710
ΒΕΑ 35/40 347,240 ΒΕΑ 30/45 346,160
ΒΕΘ 50/70 334,260 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/11/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.148,607 UNLEADED LRP 1.189,318
UNLEADED 95 1.145,566 UNLEADED 95 1.144,752
UNLEADED 100 1.212,220 UNLEADED 100 1.212,251
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 934,317 DIΕSEL AUTO BIO 933,330
HEATING GASOIL 723,894 HEATING GASOIL 722,795
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 562,260 LPG 559,890
LPG Auto 569,330 LPG Auto 570,920
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 330,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,790
ΒΕΑ 35/40 347,350 ΒΕΑ 30/45 346,260
ΒΕΘ 50/70 334,350 -

ΠΕΜΠΤΗ 09/11/2017

ΠΕΜΠΤΗ 09/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,144,458 UNLEADED LRP 1.185,178
UNLEADED 95 1,141,417 UNLEADED 95 1.140,613
UNLEADED 100 1,207,989 UNLEADED 100 1.208,031
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 930,747 DIΕSEL AUTO BIO 929,760
HEATING GASOIL 718,981 HEATING GASOIL 717,903
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 559,070 LPG 556,710
LPG Auto 565,990 LPG Auto 567,600
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,860 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,780
ΒΕΑ 35/40 344,330 ΒΕΑ 30/45 343,250
ΒΕΘ 50/70 331,330 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,140,084 UNLEADED LRP 1,180,785
UNLEADED 95 1,137,054 UNLEADED 95 1,136,231
UNLEADED 100 1,203,494 UNLEADED 100 1,203,504
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,954 DIΕSEL AUTO BIO 925,947
HEATING GASOIL 713,531 HEATING GASOIL 712,421
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 555,320 LPG 552,930
LPG Auto 562,320 LPG Auto 563,900
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 323,290
ΒΕΑ 35/40 340,820 ΒΕΑ 30/45 339,730
ΒΕΘ 50/70 327,840 -