ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 28th, 2018:

Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018

Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.222,686 UNLEADED LRP 1.263,406
UNLEADED 95 1.219,685 UNLEADED 95 1.218,892
UNLEADED 100 1.286,502 UNLEADED 100 1.286,543
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.037,400 DIΕSEL AUTO BIO 1.036,800
HEATING GASOIL 962,020 HEATING GASOIL 961,329
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 620,830 LPG 618,700
LPG Auto 625,040 LPG Auto 626,810
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,390 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 399,240
ΒΕΑ 35/40 416,640 ΒΕΑ 30/45 415,490
ΒΕΘ 50/70 403,810 -