ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 4th, 2018:

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.226,499 UNLEADED LRP 1.267,189
UNLEADED 95 1.223,478 UNLEADED 95 1.222,644
UNLEADED 100 1.290,835 UNLEADED 100 1.290,845
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.029,305 DIΕSEL AUTO BIO 1.028,298
HEATING GASOIL 953,010 HEATING GASOIL 951,901
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 597,830 LPG 594,070
LPG Auto 603,330 LPG Auto 603,570
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,380
ΒΕΑ 35/40 408,870 ΒΕΑ 30/45 407,760
ΒΕΘ 50/70 395,930 -