ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 24th, 2018:

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.208,935 UNLEADED LRP 1.249,656
UNLEADED 95 1.205,925 UNLEADED 95 1.205,132
UNLEADED 100 1.272,701 UNLEADED 100 1.272,742
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.021,545 DIΕSEL AUTO BIO 1.020,569
HEATING GASOIL 946,856 HEATING GASOIL 945,788
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 600,480 LPG 596,780
LPG Auto 605,730 LPG Auto 606,000
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,810
ΒΕΑ 35/40 404,170 ΒΕΑ 30/45 403,100
ΒΕΘ 50/70 391,310 -