ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 20th, 2018:

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.207,776 UNLEADED LRP 1.248,507
UNLEADED 95 1.204,765 UNLEADED 95 1.203,973
UNLEADED 100 1.271,735 UNLEADED 100 1.271,786
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.020,700 DIΕSEL AUTO BIO 1.019,735
HEATING GASOIL 945,982 HEATING GASOIL 944,924
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 607,630 LPG 603,920
LPG Auto 612,920 LPG Auto 613,200
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,810 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,740
ΒΕΑ 35/40 403,150 ΒΕΑ 30/45 402,090
ΒΕΘ 50/70 390,250 -