ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 12th, 2018:

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,943 UNLEADED LRP 1.253,683
UNLEADED 95 1.209,902 UNLEADED 95 1.209,119
UNLEADED 100 1.277,369 UNLEADED 100 1.277,431
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,758 DIΕSEL AUTO BIO 1.023,803
HEATING GASOIL 949,093 HEATING GASOIL 948,036
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 604,600 LPG 600,880
LPG Auto 611,030 LPG Auto 611,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,050 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,980
ΒΕΑ 35/40 403,510 ΒΕΑ 30/45 402,450
ΒΕΘ 50/70 390,510 -