ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 25th, 2018:

Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,664 UNLEADED LRP 1.251,365
UNLEADED 95 1.207,664 UNLEADED 95 1.206,851
UNLEADED 100 1.274,359 UNLEADED 100 1.274,390
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.023,945 DIΕSEL AUTO BIO 1.022,959
HEATING GASOIL 949,093 HEATING GASOIL 948,016
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 600,320 LPG 596,610
LPG Auto 605,430 LPG Auto 605,690
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,640
ΒΕΑ 35/40 405,980 ΒΕΑ 30/45 404,900
ΒΕΘ 50/70 393,140 -