ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 5th, 2018:

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.227,658 UNLEADED LRP 1.268,369
UNLEADED 95 1.224,628 UNLEADED 95 1.223,814
UNLEADED 100 1.292,136 UNLEADED 100 1.292,156
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,834 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,837
HEATING GASOIL 957,169 HEATING GASOIL 956,061
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 609,650 LPG 605,900
LPG Auto 614,300 LPG Auto 614,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,220
ΒΕΑ 35/40 408,730 ΒΕΑ 30/45 407,640
ΒΕΘ 50/70 395,770 -