ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2018:

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,912 UNLEADED LRP 1.253,623
UNLEADED 95 1.209,882 UNLEADED 95 1.209,068
UNLEADED 100 1.277,258 UNLEADED 100 1.277,278
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,271 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,274
HEATING GASOIL 951,220 HEATING GASOIL 950,121
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 615,560 LPG 611,810
LPG Auto 621,010 LPG Auto 621,270
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,790
ΒΕΑ 35/40 407,320 ΒΕΑ 30/45 406,230
ΒΕΘ 50/70 394,340 -

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,118 UNLEADED LRP 1.255,850
UNLEADED 95 1.212,078 UNLEADED 95 1.211,274
UNLEADED 100 1.279,628 UNLEADED 100 1.279,678
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.029,609 DIΕSEL AUTO BIO 1.028,633
HEATING GASOIL 953,416 HEATING GASOIL 952,338
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 616,930 LPG 613,190
LPG Auto 622,630 LPG Auto 622,910
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,220
ΒΕΑ 35/40 408,770 ΒΕΑ 30/45 407,700
ΒΕΘ 50/70 395,760 -

Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018

Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.216,135 UNLEADED LRP 1.256,826
UNLEADED 95 1.213,095 UNLEADED 95 1.212,271
UNLEADED 100 1.280,675 UNLEADED 100 1.280,685
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.028,440 DIΕSEL AUTO BIO 1.027,434
HEATING GASOIL 952,653 HEATING GASOIL 951,544
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 613,220 LPG 609,440
LPG Auto 619,390 LPG Auto 619,640
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,230
ΒΕΑ 35/40 407,810 ΒΕΑ 30/45 406,710
ΒΕΘ 50/70 394,800 -

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,943 UNLEADED LRP 1.253,683
UNLEADED 95 1.209,902 UNLEADED 95 1.209,119
UNLEADED 100 1.277,369 UNLEADED 100 1.277,431
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,758 DIΕSEL AUTO BIO 1.023,803
HEATING GASOIL 949,093 HEATING GASOIL 948,036
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 604,600 LPG 600,880
LPG Auto 611,030 LPG Auto 611,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,050 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,980
ΒΕΑ 35/40 403,510 ΒΕΑ 30/45 402,450
ΒΕΘ 50/70 390,510 -

Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,516 UNLEADED LRP 1.253,226
UNLEADED 95 1.209,485 UNLEADED 95 1.208,671
UNLEADED 100 1.276,932 UNLEADED 100 1.276,962
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,393 DIΕSEL AUTO BIO 1.023,396
HEATING GASOIL 949,186 HEATING GASOIL 948,097
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 602,720 LPG 598,970
LPG Auto 608,910 LPG Auto 609,180
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,160 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,080
ΒΕΑ 35/40 400,620 ΒΕΑ 30/45 399,540
ΒΕΘ 50/70 387,630 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,353 UNLEADED LRP 1.256,053
UNLEADED 95 1.212,312 UNLEADED 95 1.211,477
UNLEADED 100 1.279,820 UNLEADED 100 1.279,831
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,281 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,274
HEATING GASOIL 952,328 HEATING GASOIL 951,230
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 605,520 LPG 601,750
LPG Auto 611,080 LPG Auto 611,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,440
ΒΕΑ 35/40 400,990 ΒΕΑ 30/45 399,900
ΒΕΘ 50/70 388,000 -

Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018

Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.221,302 UNLEADED LRP 1.262,013
UNLEADED 95 1.218,262 UNLEADED 95 1.217,448
UNLEADED 100 1.285,851 UNLEADED 100 1.285,881
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,237 DIΕSEL AUTO BIO 1.030,240
HEATING GASOIL 956,233 HEATING GASOIL 955,135
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 611,770 LPG 608,020
LPG Auto 616,530 LPG Auto 616,800
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,380
ΒΕΑ 35/40 402,930 ΒΕΑ 30/45 401,840
ΒΕΘ 50/70 389,930 -

Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος 2018

Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.225,981 UNLEADED LRP 1.266,681
UNLEADED 95 1.222,940 UNLEADED 95 1.222,126
UNLEADED 100 1.290,560 UNLEADED 100 1.290,590
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.033,739 DIΕSEL AUTO BIO 1.032,753
HEATING GASOIL 958,389 HEATING GASOIL 957,291
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 617,100 LPG 613,350
LPG Auto 621,170 LPG Auto 621,440
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,010 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,930
ΒΕΑ 35/40 406,470 ΒΕΑ 30/45 405,390
ΒΕΘ 50/70 393,480 -

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.227,658 UNLEADED LRP 1.268,369
UNLEADED 95 1.224,628 UNLEADED 95 1.223,814
UNLEADED 100 1.292,136 UNLEADED 100 1.292,156
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,834 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,837
HEATING GASOIL 957,169 HEATING GASOIL 956,061
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 609,650 LPG 605,900
LPG Auto 614,300 LPG Auto 614,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,220
ΒΕΑ 35/40 408,730 ΒΕΑ 30/45 407,640
ΒΕΘ 50/70 395,770 -