ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 29th, 2018:

ΤΡΙΤΗ 29/05/2018

ΤΡΙΤΗ 29/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.236,791 UNLEADED LRP 1.277,522
UNLEADED 95 1.233,781 UNLEADED 95 1.232,987
UNLEADED 100 1.301,086 UNLEADED 100 1.301,136
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,386 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,430
HEATING GASOIL 950,467 HEATING GASOIL 949,399
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 539,900 LPG 534,560
LPG Auto 550,860 LPG Auto 549,520
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,430
ΒΕΑ 35/40 411,840 ΒΕΑ 30/45 410,770
ΒΕΘ 50/70 398,940 -

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/05/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.235,113 UNLEADED LRP 1.275,844
UNLEADED 95 1.232,103 UNLEADED 95 1.231,320
UNLEADED 100 1.299,205 UNLEADED 100 1.299,255
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.030,667 DIΕSEL AUTO BIO 1.029,712
HEATING GASOIL 948,769 HEATING GASOIL 947,711
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 538,200 LPG 532,880
LPG Auto 549,120 LPG Auto 547,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,190
ΒΕΑ 35/40 410,540 ΒΕΑ 30/45 409,480
ΒΕΘ 50/70 397,680 -