ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 11th, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/05/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.204,410 UNLEADED LRP 1.245,120
UNLEADED 95 1.201,450 UNLEADED 95 1.200,647
UNLEADED 100 1.267,352 UNLEADED 100 1.267,382
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 999,029 DIΕSEL AUTO BIO 998,052
HEATING GASOIL 916,295 HEATING GASOIL 915,228
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 548,890 LPG 543,620
LPG Auto 553,330 LPG Auto 551,990
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,310
ΒΕΑ 35/40 376,440 ΒΕΑ 30/45 375,380
ΒΕΘ 50/70 363,750 -