ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 16th, 2018:

Τετάρτη, 16 Μάιος 2018

Τετάρτη, 16 Μάιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,214,885 UNLEADED LRP 1,255,626
UNLEADED 95 1,211,926 UNLEADED 95 1,211,173
UNLEADED 100 1,277,776 UNLEADED 100 1,277,848
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1,009,616 DIΕSEL AUTO BIO 1,008,690
HEATING GASOIL 928,805 HEATING GASOIL 927,778
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,740 LPG 532,530
LPG Auto 546,340 LPG Auto 545,050
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 372,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 371,600
ΒΕΑ 35/40 388,650 ΒΕΑ 30/45 387,620
ΒΕΘ 50/70 376,000 -