ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 22nd, 2018:

ΤΡΙΤΗ 22/05/2018

ΤΡΙΤΗ 22/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.232,916 UNLEADED LRP 1.273,637
UNLEADED 95 1.229,926 UNLEADED 95 1.229,133
UNLEADED 100 1.296,713 UNLEADED 100 1.296,744
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,668 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,701
HEATING GASOIL 946,999 HEATING GASOIL 945,931
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 532,950 LPG 527,650
LPG Auto 545,790 LPG Auto 544,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,340
ΒΕΑ 35/40 410,620 ΒΕΑ 30/45 409,550
ΒΕΘ 50/70 397,820 -