ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/05/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.236,394 UNLEADED LRP 1.277,125
UNLEADED 95 1.233,404 UNLEADED 95 1.232,621
UNLEADED 100 1.300,222 UNLEADED 100 1.300,262
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,470 DIΕSEL AUTO BIO 1.030,505
HEATING GASOIL 950,283 HEATING GASOIL 949,226
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,160 LPG 529,870
LPG Auto 547,460 LPG Auto 546,140
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,610
ΒΕΑ 35/40 413,860 ΒΕΑ 30/45 412,810
ΒΕΘ 50/70 401,070 -

Comments are closed.