ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/05/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.231,563 UNLEADED LRP 1.272,284
UNLEADED 95 1.228,543 UNLEADED 95 1.227,739
UNLEADED 100 1.295,981 UNLEADED 100 1.296,021
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,555 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,579
HEATING GASOIL 945,687 HEATING GASOIL 944,609
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 538,120 LPG 534,420
LPG Auto 548,970 LPG Auto 549,270
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,570
ΒΕΑ 35/40 407,040 ΒΕΑ 30/45 405,960
ΒΕΘ 50/70 394,100 -

Comments are closed.