ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 24th, 2018:

ΠΕΜΠΤΗ 24/05/2018

ΠΕΜΠΤΗ 24/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.235,815 UNLEADED LRP 1.276,525
UNLEADED 95 1.232,824 UNLEADED 95 1.232,011
UNLEADED 100 1.299,753 UNLEADED 100 1.299,774
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,573 DIΕSEL AUTO BIO 1.030,586
HEATING GASOIL 949,856 HEATING GASOIL 948,769
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,370 LPG 529,050
LPG Auto 546,190 LPG Auto 544,830
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,380
ΒΕΑ 35/40 413,700 ΒΕΑ 30/45 412,620
ΒΕΘ 50/70 400,880 -