ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 30th, 2021:

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

 

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 703,700
UNLEADED 95 BIO 1.263,294 1.262,816
UNLEADED 100 BIO 1.330,996 1.331,362
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.033,401 1.032,416
HEATING GASOIL 926,822 925,734
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.169,270 1.170,622
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 786,040 786,457
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 846,340 846,757
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 937,391 960,559
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 823,580 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 534,515 533,416
Fuel Oil No 380 1%S 524,273 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 607,420 -
KERO SPECIAL 612,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 419,910 424,210
ΒΕΑ 30/45 - 440,550
ΒΕΑ 35/40 436,250 -
ΒΕΘ 50/70 423,350 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO -
UNLEADED 95 BIO 1.263,294
UNLEADED 100 BIO 1.330,996
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.033,401
HEATING GASOIL 926,822
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.169,270
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 786,040
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 846,340
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 937,391
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 823,580 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 534,515
Fuel Oil No 380 1%S 524,273 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 607,420 -
KERO SPECIAL 612,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 419,910
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 436,250 -
ΒΕΘ 50/70 423,350 -

 

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)