ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 14th, 2021:

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.318,059
UNLEADED 95 BIO 1.263,813 1.263,406
UNLEADED 100 BIO 1.330,833 1.331,270
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 988,216 987,301
HEATING GASOIL 881,260 880,243
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.102,544 1.099,900
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 724,908 721,328
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 785,208 781,628
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 831,553 854,547
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 773,614 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 500,374 499,337
Fuel Oil No 380 1%S 492,035 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,960 -
KERO SPECIAL 556,070 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,360 388,650
ΒΕΑ 30/45 - 404,800
ΒΕΑ 35/40 400,510 -
ΒΕΘ 50/70 387,760 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)