ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 17th, 2021:

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.314,947
UNLEADED 95 BIO 1.260,732 1.260,283
UNLEADED 100 BIO 1.327,854 1.328,240
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 999,872 998,915
HEATING GASOIL 892,661 891,603
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.126,831 1.124,126
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 746,865 743,224
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 807,165 803,524
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 872,120 895,105
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,923 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 508,968 507,900
Fuel Oil No 380 1%S 500,161 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,150 -
KERO SPECIAL 569,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,090 395,360
ΒΕΑ 30/45 - 411,550
ΒΕΑ 35/40 407,280 -
ΒΕΘ 50/70 394,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)