ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 16th, 2021:

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.318,334
UNLEADED 95 BIO 1.264,097 1.263,680
UNLEADED 100 BIO 1.331,159 1.331,576
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,722 994,787
HEATING GASOIL 888,166 887,138
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.117,881 1.115,206
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 738,719 735,118
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 799,019 795,418
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 857,557 880,532
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 784,384 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 504,981 503,933
Fuel Oil No 380 1%S 496,306 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 559,160 -
KERO SPECIAL 564,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,200 392,480
ΒΕΑ 30/45 - 408,640
ΒΕΑ 35/40 404,360 -
ΒΕΘ 50/70 391,610 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)