ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 9th, 2021:

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.313,229
UNLEADED 95 BIO 1.259,022 1.258,585
UNLEADED 100 BIO 1.325,820 1.326,195
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,044 984,087
HEATING GASOIL 878,534 877,487
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.096,208 1.093,524
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 719,192 715,582
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 779,492 775,882
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 820,843 843,706
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,159 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 497,720 496,652
Fuel Oil No 380 1%S 489,441 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,650 -
KERO SPECIAL 553,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,470 387,720
ΒΕΑ 30/45 - 403,820
ΒΕΑ 35/40 399,580 -
ΒΕΘ 50/70 386,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)