ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2021:

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Ιουλίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.306,252
UNLEADED 95 BIO 1.252,036 1.251,599
UNLEADED 100 BIO 1.318,934 1.319,321
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,955 986,009
HEATING GASOIL 885,002 883,945
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.053,921 1.051,227
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 675,136 671,516
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,436 731,816
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,933 813,877
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 721,564 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 495,726 494,659
Fuel Oil No 380 1%S 486,493 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 551,310 -
KERO SPECIAL 556,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,350 387,620
ΒΕΑ 30/45 - 403,770
ΒΕΑ 35/40 399,510 -
ΒΕΘ 50/70 386,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.306,497
UNLEADED 95 BIO 1.252,310 1.251,843
UNLEADED 100 BIO 1.319,148 1.319,504
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 988,298 987,332
HEATING GASOIL 886,039 884,972
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.052,386 1.049,660
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 673,691 670,040
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 733,991 730,340
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 788,736 811,630
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,303 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 496,306 495,217
Fuel Oil No 380 1%S 487,021 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 552,450 -
KERO SPECIAL 557,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,600 387,840
ΒΕΑ 30/45 - 403,980
ΒΕΑ 35/40 399,740 -
ΒΕΘ 50/70 387,000 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.305,663
UNLEADED 95 BIO 1.251,456 1.251,009
UNLEADED 100 BIO 1.318,222 1.318,609
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 989,650 988,695
HEATING GASOIL 886,813 885,755
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.052,233 1.049,539
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 673,518 669,899
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 733,818 730,199
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 788,768 811,660
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,079 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 496,469 495,411
Fuel Oil No 380 1%S 487,113 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,540 -
KERO SPECIAL 558,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,230 387,480
ΒΕΑ 30/45 - 403,610
ΒΕΑ 35/40 399,350 -
ΒΕΘ 50/70 386,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.300,995
UNLEADED 95 BIO 1.246,808 1.246,341
UNLEADED 100 BIO 1.313,473 1.313,849
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,857 984,901
HEATING GASOIL 882,531 881,463
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.045,877 1.043,162
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 666,878 663,237
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,178 723,537
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 784,384 807,246
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,878 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 492,340 491,262
Fuel Oil No 380 1%S 483,065 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,330 -
KERO SPECIAL 553,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,000 383,250
ΒΕΑ 30/45 - 399,370
ΒΕΑ 35/40 395,120 -
ΒΕΘ 50/70 382,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.296,357
UNLEADED 95 BIO 1.242,150 1.241,713
UNLEADED 100 BIO 1.308,775 1.309,171
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,057 980,110
HEATING GASOIL 877,406 876,368
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.039,673 1.036,978
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,484 655,864
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,784 716,164
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,489 809,392
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,105 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,068 487,011
Fuel Oil No 380 1%S 478,967 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,260 -
KERO SPECIAL 547,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,380 378,640
ΒΕΑ 30/45 - 394,760
ΒΕΑ 35/40 390,500 -
ΒΕΘ 50/70 377,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 10 εως 12 Ιουλίου 2021

Σάββατο εως Δευτέρα, 10 εως 12 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.294,333
UNLEADED 95 BIO 1.240,147 1.239,679
UNLEADED 100 BIO 1.306,761 1.307,137
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 979,755 978,789
HEATING GASOIL 876,002 874,934
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.038,412 1.035,697
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 656,982 653,341
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,282 713,641
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 793,944 816,826
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,122 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 487,174 486,096
Fuel Oil No 380 1%S 478,143 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 540,270 -
KERO SPECIAL 545,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 373,290 377,530
ΒΕΑ 30/45 - 393,660
ΒΕΑ 35/40 389,410 -
ΒΕΘ 50/70 376,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.294,710
UNLEADED 95 BIO 1.240,503 1.240,056
UNLEADED 100 BIO 1.307,117 1.307,504
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 980,314 979,369
HEATING GASOIL 876,338 875,279
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.039,246 1.036,541
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 656,789 653,158
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,089 713,458
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,978 824,861
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 695,865 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,018 486,950
Fuel Oil No 380 1%S 479,038 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 540,440 -
KERO SPECIAL 545,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,560 378,800
ΒΕΑ 30/45 - 394,930
ΒΕΑ 35/40 390,680 -
ΒΕΘ 50/70 377,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.296,957
UNLEADED 95 BIO 1.242,710 1.242,303
UNLEADED 100 BIO 1.309,364 1.309,792
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,762 982,837
HEATING GASOIL 879,399 878,372
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.042,196 1.039,542
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,159 655,579
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,459 715,879
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 808,955 831,889
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,095 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 491,689 490,652
Fuel Oil No 380 1%S 482,719 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 544,130 -
KERO SPECIAL 549,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 378,730 383,010
ΒΕΑ 30/45 - 399,140
ΒΕΑ 35/40 394,860 -
ΒΕΘ 50/70 382,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.298,859
UNLEADED 95 BIO 1.244,632 1.244,215
UNLEADED 100 BIO 1.311,246 1.311,663
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,894 985,969
HEATING GASOIL 882,003 880,975
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.042,013 1.039,338
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,474 655,884
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,774 716,184
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 805,284 828,186
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,396 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 494,994 493,957
Fuel Oil No 380 1%S 486,044 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,300 -
KERO SPECIAL 552,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,030 387,300
ΒΕΑ 30/45 - 403,410
ΒΕΑ 35/40 399,140 -
ΒΕΘ 50/70 386,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)