ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 15th, 2021:

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.305,663
UNLEADED 95 BIO 1.251,456 1.251,009
UNLEADED 100 BIO 1.318,222 1.318,609
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 989,650 988,695
HEATING GASOIL 886,813 885,755
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.052,233 1.049,539
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 673,518 669,899
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 733,818 730,199
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 788,768 811,660
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,079 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 496,469 495,411
Fuel Oil No 380 1%S 487,113 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,540 -
KERO SPECIAL 558,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,230 387,480
ΒΕΑ 30/45 - 403,610
ΒΕΑ 35/40 399,350 -
ΒΕΘ 50/70 386,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)