ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 14th, 2021:

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.300,995
UNLEADED 95 BIO 1.246,808 1.246,341
UNLEADED 100 BIO 1.313,473 1.313,849
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,857 984,901
HEATING GASOIL 882,531 881,463
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.045,877 1.043,162
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 666,878 663,237
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,178 723,537
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 784,384 807,246
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,878 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 492,340 491,262
Fuel Oil No 380 1%S 483,065 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,330 -
KERO SPECIAL 553,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,000 383,250
ΒΕΑ 30/45 - 399,370
ΒΕΑ 35/40 395,120 -
ΒΕΘ 50/70 382,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)