ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.296,957
UNLEADED 95 BIO 1.242,710 1.242,303
UNLEADED 100 BIO 1.309,364 1.309,792
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,762 982,837
HEATING GASOIL 879,399 878,372
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.042,196 1.039,542
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,159 655,579
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,459 715,879
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 808,955 831,889
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,095 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 491,689 490,652
Fuel Oil No 380 1%S 482,719 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 544,130 -
KERO SPECIAL 549,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 378,730 383,010
ΒΕΑ 30/45 - 399,140
ΒΕΑ 35/40 394,860 -
ΒΕΘ 50/70 382,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.