ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 13th, 2021:

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.296,357
UNLEADED 95 BIO 1.242,150 1.241,713
UNLEADED 100 BIO 1.308,775 1.309,171
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,057 980,110
HEATING GASOIL 877,406 876,368
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.039,673 1.036,978
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,484 655,864
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,784 716,164
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,489 809,392
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,105 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,068 487,011
Fuel Oil No 380 1%S 478,967 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,260 -
KERO SPECIAL 547,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,380 378,640
ΒΕΑ 30/45 - 394,760
ΒΕΑ 35/40 390,500 -
ΒΕΘ 50/70 377,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)