ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.298,859
UNLEADED 95 BIO 1.244,632 1.244,215
UNLEADED 100 BIO 1.311,246 1.311,663
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,894 985,969
HEATING GASOIL 882,003 880,975
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.042,013 1.039,338
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,474 655,884
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,774 716,184
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 805,284 828,186
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,396 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 494,994 493,957
Fuel Oil No 380 1%S 486,044 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,300 -
KERO SPECIAL 552,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,030 387,300
ΒΕΑ 30/45 - 403,410
ΒΕΑ 35/40 399,140 -
ΒΕΘ 50/70 386,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.