ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 6th, 2021:

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.296,845
UNLEADED 95 BIO 1.242,649 1.242,202
UNLEADED 100 BIO 1.309,181 1.309,568
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,040 985,094
HEATING GASOIL 880,650 879,592
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.035,788 1.033,094
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 653,779 650,169
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,079 710,469
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 795,337 818,179
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 693,769 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 493,550 492,482
Fuel Oil No 380 1%S 484,620 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 546,050 -
KERO SPECIAL 551,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,740 387,980
ΒΕΑ 30/45 - 404,080
ΒΕΑ 35/40 399,830 -
ΒΕΘ 50/70 387,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)