ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2020:

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Ιουλίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,763
UNLEADED 95 BIO 1.032,465 1.031,967
UNLEADED 100 BIO 1.098,590 1.098,967
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,340 789,323
HEATING GASOIL 712,051 710,932
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 824,101 826,327
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 452,433 448,650
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 512,733 508,950
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,268 534,985
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,099 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 317,812 316,694
Fuel Oil No 380 1%S 310,979 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 318,620 -
KERO SPECIAL 323,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,110 256,500
ΒΕΑ 30/45 - 273,230
ΒΕΑ 35/40 268,840 -
ΒΕΘ 50/70 255,630 -

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.089,946
UNLEADED 95 BIO 1.035,598 1.035,141
UNLEADED 100 BIO 1.101,907 1.102,313
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 791,215 790,228
HEATING GASOIL 712,682 711,584
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 829,978 832,237
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 459,176 455,413
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,476 515,713
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,137 534,935
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,561 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 319,470 318,372
Fuel Oil No 380 1%S 312,727 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,460 -
KERO SPECIAL 324,760 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,810 257,230
ΒΕΑ 30/45 - 273,990
ΒΕΑ 35/40 269,570 -
ΒΕΘ 50/70 256,340 -

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.092,011
UNLEADED 95 BIO 1.037,663 1.037,195
UNLEADED 100 BIO 1.104,184 1.104,581
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 792,496 791,490
HEATING GASOIL 713,465 712,356
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 836,548 838,796
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 466,966 463,172
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,266 523,472
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 509,143 533,002
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,792 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,149 320,029
Fuel Oil No 380 1%S 314,477 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 320,280 -
KERO SPECIAL 325,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 253,030 257,460
ΒΕΑ 30/45 - 274,280
ΒΕΑ 35/40 269,840 -
ΒΕΘ 50/70 256,570 -

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.092,072
UNLEADED 95 BIO 1.037,703 1.037,236
UNLEADED 100 BIO 1.104,368 1.104,774
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 792,791 791,794
HEATING GASOIL 714,085 712,977
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 840,891 843,158
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 472,418 471,308
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,718 528,934
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 505,716 529,636
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,470 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,514 320,396
Fuel Oil No 380 1%S 314,802 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,660 -
KERO SPECIAL 324,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,540 255,990
ΒΕΑ 30/45 - 272,840
ΒΕΑ 35/40 268,390 -
ΒΕΘ 50/70 255,090 -

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.094,726
UNLEADED 95 BIO 1.040,378 1.039,890
UNLEADED 100 BIO 1.107,195 1.107,582
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,459 793,442
HEATING GASOIL 716,323 715,215
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 845,254 847,502
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 477,716 473,902
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 538,016 534,202
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 503,499 527,449
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,640 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,257 321,128
Fuel Oil No 380 1%S 315,371 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 320,470 -
KERO SPECIAL 325,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,440 255,880
ΒΕΑ 30/45 - 272,770
ΒΕΑ 35/40 268,320 -
ΒΕΘ 50/70 254,990 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Ιουλίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.094,635
UNLEADED 95 BIO 1.040,256 1.039,798
UNLEADED 100 BIO 1.107,123 1.107,540
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 795,659 794,672
HEATING GASOIL 718,113 717,014
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 848,497 850,776
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 481,804 478,011
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,104 538,311
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,855 524,866
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,406 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,959 321,850
Fuel Oil No 380 1%S 315,931 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 320,450 -
KERO SPECIAL 325,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,300 254,770
ΒΕΑ 30/45 - 271,670
ΒΕΑ 35/40 267,200 -
ΒΕΘ 50/70 253,860 -

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.093,517
UNLEADED 95 BIO 1.039,157 1.038,690
UNLEADED 100 BIO 1.105,944 1.106,351
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 796,533 795,516
HEATING GASOIL 719,668 718,560
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 849,759 852,027
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 483,543 479,750
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 543,843 540,050
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 498,770 522,721
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 555,112 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 323,569 322,450
Fuel Oil No 380 1%S 316,429 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,950 -
KERO SPECIAL 325,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,660 252,100
ΒΕΑ 30/45 - 268,990
ΒΕΑ 35/40 264,540 -
ΒΕΘ 50/70 251,210 -

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.094,706
UNLEADED 95 BIO 1.040,357 1.039,870
UNLEADED 100 BIO 1.107,327 1.107,713
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 797,215 796,188
HEATING GASOIL 720,391 719,262
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,925 854,183
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 486,126 482,302
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,426 542,602
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 498,017 522,018
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,539 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 324,524 323,396
Fuel Oil No 380 1%S 317,395 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,740 -
KERO SPECIAL 325,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,310 250,760
ΒΕΑ 30/45 - 267,690
ΒΕΑ 35/40 263,240 -
ΒΕΘ 50/70 249,870 -

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.092,764
UNLEADED 95 BIO 1.038,405 1.037,917
UNLEADED 100 BIO 1.105,354 1.105,731
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 796,208 795,191
HEATING GASOIL 719,567 718,448
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,817 853,074
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,313 481,489
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,613 541,789
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,844 518,856
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,304 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 324,027 322,897
Fuel Oil No 380 1%S 316,938 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 318,010 -
KERO SPECIAL 323,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,300 247,750
ΒΕΑ 30/45 - 264,680
ΒΕΑ 35/40 260,230 -
ΒΕΘ 50/70 246,860 -