ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 23rd, 2020:

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.085,929
UNLEADED 95 BIO 1.031,621 1.031,164
UNLEADED 100 BIO 1.097,432 1.097,818
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,652 793,655
HEATING GASOIL 716,913 715,825
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 825,148 827,385
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 452,982 449,240
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,282 509,540
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 515,835 539,450
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 512,642 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 317,568 316,460
Fuel Oil No 380 1%S 310,145 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 323,120 -
KERO SPECIAL 328,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,130 256,510
ΒΕΑ 30/45 - 273,160
ΒΕΑ 35/40 268,770 -
ΒΕΘ 50/70 255,630 -