ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.092,764
UNLEADED 95 BIO 1.038,405 1.037,917
UNLEADED 100 BIO 1.105,354 1.105,731
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 796,208 795,191
HEATING GASOIL 719,567 718,448
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,817 853,074
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,313 481,489
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,613 541,789
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,844 518,856
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,304 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 324,027 322,897
Fuel Oil No 380 1%S 316,938 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 318,010 -
KERO SPECIAL 323,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,300 247,750
ΒΕΑ 30/45 - 264,680
ΒΕΑ 35/40 260,230 -
ΒΕΘ 50/70 246,860 -

Comments are closed.