ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 6th, 2020:

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Ιουλίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.089,296
UNLEADED 95 BIO 1.034,916 1.034,439
UNLEADED 100 BIO 1.102,110 1.102,507
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,594 789,567
HEATING GASOIL 714,787 713,679
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 847,003 849,281
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 481,347 477,513
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,647 537,813
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 492,088 516,222
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,044 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,067 316,928
Fuel Oil No 380 1%S 310,937 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 313,330 -
KERO SPECIAL 318,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,310 240,780
ΒΕΑ 30/45 - 0,000
ΒΕΑ 35/40 253,310 -
ΒΕΘ 50/70 239,890 -