ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 3rd, 2020:

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.084,272
UNLEADED 95 BIO 1.029,903 1.029,414
UNLEADED 100 BIO 1.096,953 1.097,340
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,669 785,652
HEATING GASOIL 711,238 710,119
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 840,270 842,538
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 474,014 470,180
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,314 530,480
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 489,545 513,649
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,512 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 313,114 311,985
Fuel Oil No 380 1%S 305,914 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 310,290 -
KERO SPECIAL 315,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,080 237,550
ΒΕΑ 30/45 - 254,540
ΒΕΑ 35/40 250,070 -
ΒΕΘ 50/70 236,660 -