ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου 2nd, 2020:

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.079,929
UNLEADED 95 BIO 1.025,540 1.025,062
UNLEADED 100 BIO 1.092,641 1.093,028
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 782,062 781,045
HEATING GASOIL 706,875 705,756
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 835,318 837,586
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 468,054 464,220
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 528,354 524,520
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 491,621 515,764
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,537 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 308,385 307,256
Fuel Oil No 380 1%S 301,225 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 305,640 -
KERO SPECIAL 311,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,880 234,360
ΒΕΑ 30/45 - 251,370
ΒΕΑ 35/40 246,890 -
ΒΕΘ 50/70 233,460 -