ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.094,726
UNLEADED 95 BIO 1.040,378 1.039,890
UNLEADED 100 BIO 1.107,195 1.107,582
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,459 793,442
HEATING GASOIL 716,323 715,215
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 845,254 847,502
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 477,716 473,902
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 538,016 534,202
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 503,499 527,449
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,640 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,257 321,128
Fuel Oil No 380 1%S 315,371 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 320,470 -
KERO SPECIAL 325,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,440 255,880
ΒΕΑ 30/45 - 272,770
ΒΕΑ 35/40 268,320 -
ΒΕΘ 50/70 254,990 -

Comments are closed.