ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,039,314 UNLEADED LRP 1.069,763
UNLEADED 95 1.036,029 UNLEADED 95 1.035,063
UNLEADED 100 1,106,487 UNLEADED 100 1.106,436
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,733 DIΕSEL AUTO BIO 764,624
HEATING GASOIL 635,679 HEATING GASOIL 634,408
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 439,350 LPG 435,870
LPG Auto 444,380 LPG Auto 445,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 244,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,090
ΒΕΑ 35/40 262,070 ΒΕΑ 30/45 260,870
ΒΕΘ 50/70 248,030 -

Comments are closed.