ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 29/11/2016

ΤΡΙΤΗ 29/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.062,674 UNLEADED LRP 1.093,093
UNLEADED 95 1.059,349 UNLEADED 95 1.058,332
UNLEADED 100 1.131,088 UNLEADED 100 1.130,997
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,212 DIΕSEL AUTO BIO 789,043
HEATING GASOIL 660,270 HEATING GASOIL 658,947
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,880 LPG 454,310
LPG Auto 462,110 LPG Auto 463,010
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,720
ΒΕΑ 35/40 285,010 ΒΕΑ 30/45 283,760
ΒΕΘ 50/70 270,770 -

Comments are closed.