ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 28th, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/11/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,062,837 UNLEADED LRP 1,093,266
UNLEADED 95 1,059,512 UNLEADED 95 1,058,515
UNLEADED 100 1,131,200 UNLEADED 100 1,131,119
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 791,117 DIΕSEL AUTO BIO 789,978
HEATING GASOIL 661,053 HEATING GASOIL 659,731
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,860 LPG 454,300
LPG Auto 462,230 LPG Auto 463,140
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,490
ΒΕΑ 35/40 283,750 ΒΕΑ 30/45 282,520
ΒΕΘ 50/70 269,520 -