ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 1st, 2016:

ΤΡΙΤΗ 01/11/2016

ΤΡΙΤΗ 01/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.062,318 UNLEADED LRP 1.092,768
UNLEADED 95 1.059,095 UNLEADED 95 1.058,139
UNLEADED 100 1.128,719 UNLEADED 100 1.128,647
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 793,639 DIΕSEL AUTO BIO 792,541
HEATING GASOIL 666,332 HEATING GASOIL 665,049
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 466,830 LPG 463,400
LPG Auto 470,260 LPG Auto 471,160
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 257,810 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 256,610
ΒΕΑ 35/40 275,280 ΒΕΑ 30/45 274,080
ΒΕΘ 50/70 261,480 -